Overstappen naar een inductie fornuis

Artikel geplaatst op: 03-02-2017 | update datum: 05-10-2019
Overstappen naar een inductie fornuis: waar moet u op letten en wat zijn de kosten?
De omslag naar duurzaam verbruik van energiebronnen zal ook in de keuken zijn weerslag hebben. De laatste jaren zijn veel apparaten al - mede onder druk van de regelgeving - aanzienlijk zuiniger geworden in verbruik. Echter het gebruik van gas in de keuken - iets wat in Nederland in heel veel van de huishoudens gebruikt wordt - zal steeds meer teruggedrongen gaan worden. Het inductie fornuis zal hierbij de vervanger gaan worden. Maar wat betekent deze overstap concreet voor u? En het grotere plaatje voor bijvoorbeeld Nederland?


De belangrijkste misverstanden:
Voor installatie van een inductie kookplaat of inductiefornuis dient goed de benodigde aansluiting gecontroleerd te worden

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een inductie fornuis

Bij de overstap van bijvoorbeeld gas naar inductie vormt de juiste elektrische voorziening het uitgangspunt. Op basis van de huidige aansluiting, de mogelijkheid voor uitbreiding van deze voorziening en het bijbehorende kostenplaatje zal bepaald worden uit welke inductiefornuizen u uw keuze kunt maken.

Onderstaand 4 punten welke u meer inzicht geven:

1. De benodigde aansluiting wordt per fornuis weergegeven door de elektrische aansluitwaarde. Dit is een getal welke zich meestal tussen de 1 en 20 bevindt en het aantal kW aangeeft.
  • De meeste huishoudens hebben een 16A zekering op 230 Volt. Concreet betekent dit dat elke groep 16 x 230 V = 3680 Watt of te wel 3,68 kW.
  • Indien u reeds elektrisch gekookt heeft of om een andere reden een meer fasen aansluiting in huis heeft kunt u dus een twee fasen aansluiting (2 x 3,68 kW = 7,4 kW) of zelfs een drie fasen aansluiting (3x 3,68 kW = 11 kW) hebben.
  • Indien het fornuis welke u uitgezocht heeft dus een hogere aansluitwaarde dan 11 kW heeft, moet u een zwaardere aansluiting hebben.


2. Een zwaardere aansluiting dan 11 kW doet zich veelal voor bij 90 cm. of bredere fornuizen welke voorzien zijn van een inductie of keramisch kookgedeelte met daaronder meerdere ovens.

3. Bij een aansluiting boven de 11 kW dient de hoofdzekering door het netbeheerder verzwaard te worden. Hierdoor zou u in plaats van 3 groepen met 16 A naar 3 groepen met 25 A kunnen. Als u dan opnieuw de rekensom doet zoals hierboven uitgelegd, komt u uit op 17,2 kW vermogen.

4. Houdt u er rekening mee dat - bij het verzwaren van uw hoofdzekering - u niet alleen eenmalige kosten dient te betalen, maar eveneens in vastrecht zal stijgen. Deze extra kosten kunnen pittig zijn. Bijna alle netbeheerders hebben een tarieven overzicht of rekenmodule op hun website waarmee u exact de meerprijs kunt uitrekenen. Bijvoorbeeld de Steding rekenmodule (onder andere omgeving Rotterdam).LET OP: hoger vastrecht bij zware aansluitingen

Over deze vraag hebben wij ons zelf ook verbaasd en zodoende zijn we gaan informeren naar de achterliggende gedachte hierover. Bij een hogere afname van stroom betaal je namelijk ook gewoon meer aan energie. Immers elk verbruikte kWh dient betaald te worden. Waarom dan ook nog eens een aanzienlijke stijging van het vastrecht?

We hebben hierover met meerdere partijen contact gezocht en ook online wat dingen nagekeken. Bij een overstap naar een zwaardere zekering (dat is dus alleen bij het aansluiten van een fornuis met aansluitwaarde boven de 12 kW) van het energiebedrijf betaal je - naast een eenmalig bedrag voor de aanpassing in de meterkast - ook nog eens jaarlijks een hogere bijdrage. Deze bijdrage heeft te maken met de infrastructuur van het stroom netwerk.Hoger vastrecht bij zwaardere aansluitingen

Wat gebeurt er als iedereen gaat koken op elektra?

Ondanks het feit dat het nog tien tot 20 jaar gaat duren voordat we allemaal moeten overstappen naar elektrisch koken, is deze trend al wel in gang gezet. Bij de aanschaf van nieuwe fornuizen wordt reeds rekening gehouden met deze verwachting en wordt - door een groot aantal consumenten - vaak al de overstap naar inductie gemaakt.

Omdat de huidige elektra infrastructuur hier niet op gebaseerd is, zullen op dit vlak grote stappen gemaakt moeten worden. En dat betreft de hele keten: van de opwekking van groene energie naar de verdeelstations, de hoogspanningsmasten, het PEN huisje bij u in de wijk tot aan de binnenkomst bij u meterkast. Alles zal opnieuw bekeken moeten worden, aanzienlijk verzwaard of helemaal opnieuw aangelegd worden.

Deze operatie zal een enorme omvang hebben en zal deels uit het gereserveerde potje 'vastrecht' betaald moeten worden.

Andere regels in België voor elektra aansluiting bij inductie

Houdt u er rekening mee dat bovenstaande uitleg en regels alleen geldig is voor Nederland. Via een klant hebben we begrepen dat voor België andere regels gelden.

1-36 of 369