Het lastige van een achterwand betreft de combinatie van design en ventilatie van de oven. SMEG heeft getracht dit op deze wijze fraai op te lossen, waarbij de luchtsleuven de warme lucht van de oven uiteindelijk via de zijkant van de achterwand 'uitblazen'. Om voldoende warme lucht af te kunnen voeren is er echter een iets dikkere achterwand nodig.

Door dit ontwerp voorkomt u echter dat de warme lucht voor de achterwand langs gaat wat weer andere gevolgen kan hebben.

Kortom of dit wat betreft design fraai is laat ik in het midden, maar wou graag even toelichten wat de achterliggende gedachte vanuit SMEG is.